Добре дошли в нашите уебсайтове!
head_bg

От януари до април

От януари до април са изнесени 48 271 мотокари, което е с 2,47% повече на годишна база

Според статистиката на клон за индустриални превозни средства на Китайската асоциация на строителните машини, през април 2020 г. са продадени 69 719 мотокари, с увеличение от 12 915 на годишна база, увеличение от 22,7%; Сред тях местните предприятия са продали 64 461 броя през този месец, което е ръст от 12 945 единици на годишна база, което е увеличение с 25,1%; Обемът на продажбите на чуждестранни предприятия през този месец е 5258, което е с 30 комплекта по-малко от предходната година, или 0,57%. През април електрическите мотокари са продали 33 750 броя, което е ръст от 9 491 броя на годишна база, което е ръст от 39,1%; Обемът на продажбите на мотокари с вътрешно горене е 35 969 единици, което е увеличение от 3424 единици на годишна база, увеличение от 10,5%. Електрическите мотокари представляват 48,4%.

От януари до април на 2020 г. са продадени общо 197 518 мотокари, с намаление на годишна база от 12 265 или 5,85%. Сред тях: местните предприятия са продали 181 107 комплекта, 7129 комплекта по-малко от миналата година, с 3.79% по-малко; Натрупаният обем на продажбите на чуждестранни предприятия е 16 411, което намалява с 5 136 или 23,8% в сравнение със същия период на миналата година. Натрупаният обем на продажбите на електрически мотокари е 95 697 броя, което е увеличение от 3 788 единици на годишна база, увеличение от 4,12%; Електрическите мотокари представляват 48,4%, а натрупаният обем на продажбите на мотокари с вътрешно горене е 101 821 единици, 16 053 единици по-нисък от този за същия период на миналата година 13,6%.

Продажбите на мотокари през април са 56 626 броя, което е увеличение от 11 316 броя на годишна база, което е увеличение с 25%. От януари до април продажбите на вътрешния пазар възлизат на 149 247, което е спад с 8,25% на годишна база.

Износът на мотокари от 13 093 броя през април представлява 18,8% от общия обем на продажбите през месеца, което е 1,599 единици на годишна база, което е 13,9%. Сред тях износът на електрически мотокари през този месец е бил 9 077 единици, което е увеличение от 2335 единици на годишна база, което е увеличение с 34,6%; Износът на мотокари с вътрешно горене през същия месец е изнесъл 4016 единици, със 736 единици по-малко от същия период на миналата година, с 15,5%. Износът на електрически мотокари представлява 69,3%.

От януари до април общият износ на мотокари е 48 271, което представлява 24,4% от общия обем на продажбите, увеличение от 1163 комплекта на годишна база, увеличение от 2,47%. Сред тях са изнесени 33 761 електрически мотокари, което е ръст от 3 953 или 13,3% на годишна база. Натрупаният износ на електрически мотокари представлява 69,9%, а натрупващият износ на мотокари с вътрешно горене е 14 510 единици, спад на годишна база от 2790 единици или 16,1%.


Време за публикуване: юни-18-2021